Tratto da “A Crìa da Cumpagnia Armasca” – n. 53 – II Trimestre 2017

Chi fa ina cosa chi fa u restu ma chi nu fa niente u l’è u ciù lestu.
(Chi fa una cosa, chi fa il resto, ma chi non fa niente è il più lesto)


Nu ghe’ baransa ca peisa l’ignuransa
(Non c’è bilancia che pesi l’ignoranza)


A l’alberu zembu tuti i ghe s’aremba
(All’albero storto tutti si appoggiano)


Chi u va a pransu sensa invio, u l’è mal vistu, e mal serviu.
(Chi va a pranzo senza invito, è mal visto e mal servito)


U murtà u sa sempre d’aiu.
(Il mortaio ha sempre il gusto dell’aglio)


Chi paga avanti u l’è mal serviu.
(Chi paga prima è mal servito)