Tratto da “A Crìa da Cumpagnia Armasca” – n. 60 – III Trimestre 2019

U giava, pé e strade de l’Arma,
criandu: careghé, careghé!
I garsui, i ghé fajeva u versu,
andandughe darè.        

Ma u l’ea in brav’omu,
sensa aragiasse
u cuntinuava a già,
criandu: Done!Done!

U ghè u pàjacadreghè,
purtèime e vustre d’arangià.

L. M.

Girava per le strade di Arma,
gridando: sedie, sedie!
I ragazzi gli facevano il verso,
andandogli dietro.

Ma era un brav’uomo,
non si arrabbiava
e continuava a girare,
gridando: Donne! Donne!

c’è l’impagliatore delle sedie,
portatemi le vostre da riparare.

 L. M.